• delrazon.jpg

 

HISTORY

Noonguna ang baryo QUINABIGAN ay isangnapakalaking barangay at ito ay may nasasakupangapat (4) namalalakingsitio o purok. Ito ay ang CURVA I, CURVA II, BULAKLAKAN at MALABO.

 

Taong 1937, nanungkulan dito si G. ANTONIO ONRADE nananinirahansa CURVA II bilang “Tenyente Del Baryo”. Sinundansiyani G. DOMINGO REYES nataga CURVA II din. Pagkatapos ng panahon ng pananakop ng mgaHapones, nanungkulansi G. SANTIAGO GASOC nakatulad ng mganaunang “Tenyente Del Baryo ay taga CURVA II din.

 

Noon ay napakaganda ng QUINABIGAN. Dito dumadaan ang lahat ng mgasasakyan at ito ay tinatawagna “bayanan”. Noongpanahongiyon, ang pagpilisasamamumuno ay pinagkaka-iasahanlamang ng mgatagabaryo.  Ngunitsapatuloynapaglipas ng panahon, nagkaroon ng kauna-unahangeleksiyon at dito ay pinaladnamahalalsi G. ERNESTO ARRIOLA ng QUINABIGAN. Sa patuloynapanunungkulanni G. ARRIOLA  aynapansin ng mgataga CURVA II nasila ay napapabayaan at wala man lamangpag-unladsakanilanglugar. Kung kaya dahil dito, sila ay nagkaisa at nagkasundonahumiwalaynasa QUINABIGAN. Sa pagbubukas ng sesyonsabayan, iniharapnila ang kanilangbalakin/mithiin at ito ay naaprubahandahilsasapatnabilang ng populasyon  ngisangmagsasarilingbaryo.

 

Unanilangpinag-usapankungano ang ipapangalansabagongtatagna barangay. Unanilangnaisip ang mgataongnagbuhos ng kanilangpanahon, nagmalasakit at nagsikapupangmahiwalayitosabaryo QUINABIGAN. Kaya’tsila ay nagkaisanasamgaunangtaonananirahan dito at samgataongnagsikapnamaging barangay kunin ang pangalan ng bagongtatagnabaryo.

 

Disyembre 13, 1971, naging ganap ang pagsasarili ng bagong barangay at tinawagitong “DEL RAZON” nabinuomulasaapilyedo ng DE MESSA, DEL MO, RAYMUNDO, JARABE, MAZON, LAMONTE, ONRADE, NIEVA at LLAVE.

 

Ang isa pang higitnabinigyan ng kahulugan ay ang salitang “RAZON” na ang naisipakahulugan ng bumuonito ay “magingmakatuwiran”. Ipinagkatiwalakay G. VICTORIO MAZON, SR. ang pamamahala at pagpapatakbosabagongtatagna barangay. At sakanyangpamamahalakasama ang mgakagawad ng barangay at sapakikipag-tulungan ng mgananinirahan ay matagumpaynanaiangat ang kalalagayan ng barangay.

 

Taong 1981, isang di malilimutangpagpapahalaga ang tinanggap ng barangay mulasa DEPARTMENT OF HEALTH (DOH), at ito ay ang pagbibigaykarangalanbilangisang “MODEL BARANGAY”

 

Taong 1986, siKapitanVictorioMazon, Sr. ay humangadbilangKonsehal ng Bayan, kungkaya’t ang pamumuno ay iniwanniyakay G. ALEJO DE MESA. Naging maayosnaman ang takbo ng kanyangpanunungkulankahitsamaiklingpanahonlamangdahilansapagkakaroonniya ng karamdaman. Si G. JOSE SAWAY ang pumalitsakanyabilang “OIC”.

 

Taong 1989, mulingnagkaroon ng halalan , ang OIC nasi G. JOSE SAWAY ang pinaladnamahalalbilangPunong Barangay ng Del Razon. Siya ay namunosa barangay ng labingisangtaon. Sakanyangpamumuno, naging maayos ang kanyangpamamalakadsa barangay.

 

Taong 2002, mulingnahalalsi G. VICTORIO MAZON , SR bilangPunong Barangay ng Del Razon. Nanungkulansiya ng limangtaon.Taong 2005-2006 nakamit ng barangay ang ika-6 ng pwestosaginawangpatimpalak ng Pamahalaang Bayan ng Pinamalayan ang “LUNTIANG BAHAGHARI GAWAD BARANGAY” sa Rural Category.

 

Taong 2007, mulingnagkaroon ng halalan, at ditto ay nahirangsi G. ORLANDO O. RAYMUNDO bilangPunong Barangay. Sa kanyangpanunungkulannaipagawaniya ang isang “Two-storeyMulti Purpose Building” katabi ng Barangay Hall, pagpapasemento ng mgakalsada, Box Culvert saSitio Chico at ang “Streetlights project” kasama ang pamunuan ng Sangguniang Kabataan.

 

Sa kasalukuyan, ang Del Razon ay nahahatisapitongsitio; ang DUHAT, MANGA, SANTOL, LANGKA, ANTIPOLO AT BALIMBING napinamumunuan ng mgamasisipagnakagawad ng barangay.    

 

 

 

 

Login Form