• delrazon.jpg

Welcome to Barangay Del Razon Official Website!

 

VISION

Natatanging barangay ng pinamalayan na kilala bilang sentro ng kalinangan pang kultura. Malinis at maayos ang kapaligiran, at may mga malulusog na mamamayang nagkakaisa na may panggalang sa karapatan ng bawat isa.

 

MISSION

Pasisiglahin at palalakasin ang ibat-ibang sector/samahan, Pagpapanukala ng mga Ordinansa, Pauunlarin at itataguyod ang talipapa ng barangay at magpapatupad ng mga palatuntunang may layuning maiangat ang antas ng turismo sa barangay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Login Form